Hemliga sällskapen runt kungen – ritualer, kvinnoförbud och maktspel

Sverige har flest slutna sällskap i hela Europa.
Där samlas samhällets högdjur, med kungen som beskyddare, för hemliga och flera hundra år gamla ritualer.
Samtidigt är kvinnor portförbjudna från de stängda rummen.

"Om jag på minsta vis skulle bryta detta löfte, så samtycker jag till att min hals må huggas av, mitt hjärta rivas ut, mina tunga och mina inälvor slitas ut, och allt kastas i havets avgrund, min kropp brännas upp, och askan spridas i luften, så att inget av mig och min härkomst ska finnas bland människor samt frimurare."