Populärt: Drottning SilviaKronprinsessan VictoriaPrins DanielPrinsessan MadeleinePrinsessan Sofia

Madeleines och Chris hemliga överenskommelse i förhållandet – det händer vid en separation

05 jan, 2024, 19:10 

Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill har en hemlig överenskommelse!

Annons

I år är året då vi väntar oss att få se prinsessan Madeleine och Chris O'Neill flytta till Sverige. Flytten var först planerad till hösten 2023, men sköts upp av okänd anledning.

Enligt uppgifter till Svensk Damtidning är det Chris som tvekar kring projektet. Han trivs betydligt bättre i USA än i Sverige, där han är mer exponerad, mer av en kändis.

Johan T Lindwall: ”Madeleine och Chris smått desperata”Brand logo
Johan T Lindwall: ”Madeleine och Chris smått desperata”

Madeleine och Chris har hemlig överenskommelse

Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill

Men Chris har trots allt tydliga kopplingar till Sverige. Inte nog med att hans maka är svensk, han gifte sig på svensk mark och hans äktenskapsförord är utfärdat av Stockholms tingsrätt.

Annons

Äktenskapsförordet mellan Chris och Madeleine innehåller åtta paragrafer. Expressen fick tag på det fullständiga dokumentet, som i stort slår fast att paret kommer att behålla sina enskilda egendomar vid en eventuell skilsmässa.

"I den första paragrafen framkommer det att alla egendomar som klassas som giftorättsgods och som prinsessparet tillsammans eller enskilt äger när de ingår vid äktenskapet eller därefter, så som arv, gåvor, testamente, egendom som förvärvats, egendomar som säljs, inkomster och räntor inte ska klassas som just giftorättsgod utan i stället som enskild egendom, bortsett från det som regleras i paragraf 3 och 4. Värdeökningen av makars egendom räknas också som enskild egendom", skriver Expressen.

Så här ser äktenskapsförordet ut

På så sätt påminner äktenskapsförordet om det som kronprinsessan Victoria och prins Daniel skrev under:

“All den egendom som omfattas av giftorättsreglerna och som Vi gemensamt eller var för sig äger vid äktenskapets ingående eller därefter förvärvar genom arv, gåva, testamente, eget arbete eller på annat sätt, och därtill även egendom som kan komma att träda i nyssnämnda egendoms ställe, skall med i § 3 nedan angivet undantag, vara enskild egendom”, står det i deras äktenskapsförord.

Annons