Kungens viktiga ställningstagande – för barnbarnens framtid

Karin Trnblom/TT

I Sverige är det inga problem om en medlem av kungafamiljen vill gifta sig med en person av samma kön.

Slå på ljud

En fråga som varit på tapeten den sista tiden är huruvida kungligheter har rätt att gifta sig med vem de vill, oavsett bakgrund eller kön.

I Sverige har frågan inte tagits upp på ett tag, men för Aftonbladet tydliggör riksmarskalken att det självklart är helt okej för en medlem av kungafamiljen att gifta sig med en person av samma kön.

– I successionsordningen stadgas att prins eller prinsessa, för att kvarstå i tronföljden, ska ha regeringens samtycke till att gifta sig. Successionsordningen i denna del är av gammalt datum, men numera kan ju äktenskap ingås mellan personer av samma kön, säger riksmarskalk Fredrik Wersäll.

Olagligt med kungliga samkönade äktenskap i Nederländerna

Frågan blev aktuell efter att en författare påpekat i sin bok att det vore olagligt för den nederländska kronprinsessan Catharina-Amalia att gifta sig med en kvinna enligt nuvarande lagstiftning i landet.

Premiärminister Mark Rutte författade genast ett brev riktat till det nederländska parlamentet.

"Regeringen anses att arvtagaren till tronen också ska kunna gifta sig med en person av samma kön", skriver Mark.

"Vi tycker inte att en arvtagare till tronen eller kungen borde tvingas abdikera om han eller hon vill gifta sig med en partner av samma kön."

I de europeiska kungahusen har en arvtagare aldrig ingått i ett samkönat äktenskap. Det ska också sägas att detta är en rent hypotetisk historia, eftersom Catharina-Amalia inte sagt ett ord om sin sexuella läggning.

Men tidigare har medlemmar i den nederländska kungafamiljen tvingats ge upp sina positioner i tronföljden för att kunna gifta sig med personerna de önskat. Nu är dock verkligheten en annan, och den personliga friheten värdesätts betydligt mer.