Silvia går emot svenska folket – i det allra mest privata!

Drottning Silvia har fått nog!

Drottning Silvia är ingen kappvändare.Det visar hon med sin hållning i en väldigt privat fråga.

Drottning Silvia går sin egen väg. Det är sedan gammalt. Hon är lyhörd och vetgirig – men hon håller hårt på sina principer och viker sig inte för åsiktsklimatet som omger henne.

Silvia växte upp i en troende familj. Hennes mamma var katolik, hennes pappa var protestant. Men de senaste 45 åren har hon bott i världens minst religiösa land.

Drottning Silvia går emot det svenska folket

Drottning Silvia har fått nog!

Drottning Silvia går sin egen väg.

Enligt en relativt ny undersökning identifierar sig åtta av tio svenskar som antingen ateister eller agnostiker. Det går stick i stäv med situationen i resten av världen, där ungefär sex av tio betraktar sig som religiösa.

Vår drottningen är en av dem. Så här sa hon i boken Drottning Silvia – en jubileumsbok, sammanställd av Roger Lundgren.

– Jag tycker mycket om att vara tillsammans med min familj, mina syskon och mina vänner. Men även den kristna tron har alltid betytt mycket för mig. Där hämtar jag styrka och finner stöd, sa Silvia i boken.

“Jag behöver stunder att bearbeta”

Silvia har dessutom gett ut en egen bönbok. I den hade Silvia valt ut olika böner som var tänkta att skänka tröst och upplysning.

“Jag behöver stunder för att bearbeta det jag har varit med om. Vid mina besök runt om i Sverige liksom i andra länder möter jag mycket av glädje men även av utsatthet och smärta. Inte minst gäller det barn. Jag bär med mig dem in i bönen”, skrev Silvia i förordet till boken. 

Så Silvia hymlar verkligen inte med sin kristna tro.