Silvias val för Victoria – Madeleine lämnades utanför

Kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine behandlades inte på samma sätt under sin uppväxt.Här är ett av bevisen.

Kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine lever två ganska olika liv, trots att de båda är kungligheter. Victoria är Sveriges blivande regent, en plikttrogen trotjänare med kalendern sprängfylld med officiella uppdrag. Madeleine valde ganska tidigt att gå sin egen väg, flyttade till Florida med maken Chris O’Neill och rör sig främst utanför kungliga sammanhang.

Men har ni tänkt på att de också pratar ganska olika? Det har språkforskaren Lars Melin.

Kronprinsessan Victoria skolad av Margaretha Krook

prinsessan madeleine kronprinsessan victoria

Madeleine och Victoria – två systrar som pratar på olika sätt.

När Lars skrev boken “Fint språk” tillsammans med sonen Martin ville han ringa in hur den svenska överklassen pratar. Bland andra utgick han från Victoria och Madeleine.

– Det var påtagligt att de unga damerna pratar så oerhört olika, säger Lars.

Lars gjorde efterforskningar och upptäckte att skillnaden inte berodde på en slump. Kung Carl Gustaf och drottning Silvia hade nämligen anlitat Dramaten-skådespelaren Margaretha Krook för att träna Victoria i språkhantering. Samma möjlighet gavs inte till Madeleine.

– Victoria har alltså dresserats för sitt språk. Hon skulle prata vad man kan beskriva som “mainstream-svenska”. Man tänkte sig att svenskarna i gemen var mer bekväma med det, säger Lars.

Madeleine pratar i stället mer av en “brat-svenska”, menar Lars, som är aktuell med boken Stil – språkets svårfångade signalsstem (utgiven på Morfem).

– Hon pratar Stureplans-aktigt. Det man märker mest är de öppna vokalerna. Det är därför man har kallat henne för ”Madelääään”. Det är en lätt nasalering också. En bladning av fonetik och attityd, säger han.

— Det är så medvetet. Den ena ska höra hemma i sin överklass-miljö. Den andra är en vara för hela svenska folket.

Hur pratar kungen då? 

– Jag brukar säga att han är den siste stockholmaren. Han har förädlat ekensnacket. När han växte upp var det så som de tunga grabbarna snackade på Kniv-Söder. Han skaffade sig en attityd, rent språkligt.

Kungen pratar alltså så som det var coolt att prata på 60- och 70-talet?

– Ja, så skulle man kunna säga.