Mitt i krisen: Höjt apanage till kungen – miljonregn över familjen

08 nov, 2022, 09:11 
AvIbraheem Alsalman

Under tisdagen stod det klart att kungafamiljen får mer pengar inför 2023.

Annons
Efterlängtade återföreningen • Camillas ilska • Madeleines kusliga bild – 3 kungliga snacksiar från vecka 44!
Efterlängtade återföreningen • Camillas ilska • Madeleines kusliga bild – 3 kungliga snacksiar från vecka 44!

Sverige har sedan en månad tillbaka en ny regering.

För efter valet den 11 september stod det klart att landet kommer styras av högerblocket med Sverigedemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

I dag presenterade regeringen en ny budget där vissa punkter sticker ut.

Till exempel stödet till hushåll och företag, välfärden och en satsning på ökad säkerhet och trygghet.

– Vi har tidigare aviserat högkostnadsskydd till hushåll, företag, kommuner, regioner och organisationer. Vi förbereder också ett kompletterande stöd som handlar om vissa företag som har en mycket hög del av produktionskostnad som elkostnad. Det kan vara företag som ställt om från fossil energi till el och drabbats av extrema kostnader. Till exempel gjuterier, säger finansministern Elisabeth Svantesson (M), enligt Aftonbladet.

Annons

Mitt i krisen: Höjt apanage till kungen – miljonregn över familjen

En annan punkt som lyfts fram är att hovets apanage kommer att utökas nästa år. Detta med anledning av att kung Carl Gustav fyller 50 år vid tronen och att det har gått 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung.

Regeringen skriver på sin hemsida att de föreslår att anslaget ökar med 17 200 000 kronor 2023 och att året därpå, 2024, kommer anslaget att öka ytterligare – med 6 200 000 kronor.

Vidare står det:

"Regeringen föreslår att 167 903 000 kronor anvisas under anslaget 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten för 2023. För 2024 och 2025 beräknas anslaget till 164 232 000 kronor respektive 169 708 000 kronor".

Anledningen bakom att hovet nu får mer pengar är den samlade bedömningen kring att säkerheten behöver utökas i och med de allmänna sammankomster som kommer att ske nästa år.

"Vidare behöver medel tillföras för att möjliggöra aktiviteter med anledning av att det har gått 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och 50 år sedan H.M. Konungen blev statschef", står det i budgetunderlaget.

Annons

Det framgår också att hovets kostnader ökade från 81,8 miljoner kronor 2020 till 84,4 miljoner kronor 2021, främst till följd av högre personalkostnader.

Annons